Darüsselam Vakfı, Hizmetin 18. Yılı | وقف دار السلام, ثمانية عشر عاماً من العطاء

بكم و معكم قافلة الخير تسير و الشكر موصول للأعضاء المؤسسين و أمناء الوقف و الهيئات الإدارية و المستشارين الذين كان لهم الجهد العظيم في إنجاح هذا العمل طول السنين الماضية, و تقديم الوقت و الجهد و المال في سبيل تحقيق الهدفAMACIMIZ

Sosyal, kültürel, ekonomik yardımlaşma ve dayanışma ile birlikte ilmi, sosyal ve ekonomik kalkınmamıza katkıda bulunmaktır.

AMAÇLARIMIZI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN FAALİYET PLANLARIMIZ:

- Anaokulu, ilk ve orta okul, lise hazırlık bölümlerinde, dersanelerde, yüksek okullarda okuyan veya okuyacak öğrenciler ile yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapan şahıslara burs, yurt, ayni ve nakdi yardım ve benzeri eğitim ve öğretim imkanları sağlamak, araç gereç temini ile eğitim ve öğretime katkıda bulunmak için görevlendirilecek öğretim kadrosu ile diğer personele hizmet karşılığı maddi imkanlar sağlamak.

- Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise hazırlık bölümleri, dersaneler, yüksek eğitim öğretim tesisleri ve organizasyonları kurmak, kurulu bulunanların tadil, ilave ve tamiratını yapmak, kitap, ders malzemesi gibi araç ve gereçlerin temininde yardımcı olmak.

- Amatör sporun gelişmesi için spor tesisleri kurulması, kurulu bulunanların tamir, tadil, genişletilmesi, tamir ve bakımlarını düzenlemek, bu tür faaliyette bulunan dernek, kulüp, vakıf ve benzeri kuruluşlarla işbirliği yapmak.

- Sosyal ve Fen Bilimleri, Yabancı dil, bilgisayar, daktilo ve benzeri el sanatları, sürücü kursu, üniversiteye hazırlık, Kur'an- Kerim kurları ve dersaneleri açmak, tatil dönemlerinde dinlenme yerleri ve benzeri alanlarda çalışmalar, kurslar ve yarışmalar düzenlemek; derleme ve araştırmalarda bulunmak, ödüller vermek, benzeri amaçlı çalışmalar yapan kurum ve şahıslarla bu alanlarda müşterek faaliyetler yapmak.

- Eğitim kurumları, yurtlar, cami ve mescitler, konferans salonları, kütüphaneler, misafirhaneler, laboratuarlar, araştırma merkezleri, kimsesiz ve düşkünleri barındırma ve yetiştirme evleri, huzurevi, hastane ve benzeri hayır ve kültür kurumları inşa ve tesis, tadil genişletme veya tamir etmektir.

- Mesleki eğitim ve dil kursları açmak, seminerler, paneller, açık oturumlar, konferanslar gibi her türlü ilmi ve kültürel toplantılar tertip etmek, bilim adamlarını ve konularında uzman kişileri davet etmek, getirmek bunun için gerekli harcamaları yapmak .

- Amaçlarına hizmet için her türlü yazılı yayın organları kurmak, işletmek,devralmak,devretmek ve bu tür organlarla müşterek çalışmalar yapmak.

- Sosyal, ekonomik, kültürel ve sanat alanlarında her türlü faaliyetlerde bulunmak, bunları organize etmek ve bu çeşit faaliyetlere yardımcı olmak.

- Doğal afetlere uğrayan ve yardıma muhtaç olanlara maddi, manevi ve her türlü yardımda bulunmak, bu açamla kampanyalar ve proğramlar düzenlemek, bu amaçla faaliyet gösteren başka yardım cemiyet ve organizasyonları ile müşterek çalışmak, onları desteklemek.